Objevte svoje kořeny

Sestavíme vám rodokmen

Nechte si od nás sestavit rodokmen a poznejte, kdo byli vaši předkové. Pro vaši radost, budoucí generace nebo jako originální dárek třeba k životnímu jubileu.

Služby

Sestavení rodokmenu

01

Vyberte si jeden ze dvou balíčků rodokmenů uvedených níže. Můžeme se však domluvit i na zcela individuálním řešení.

Výsledkem našeho genealogického bádání je rodokmen v poutavé grafické podobě, který svým designem připomíná starodávnou kresbu. Tento dokument vám vytiskneme až do formátu A0 (84,1 cm × 118,9 cm). Věříme, že takto vytištěný rodokmen se neztratí ani po letech a nevyhodí při žádném stěhování. Přetrvá jako památka pro další generace.

Co od nás obdržíte

 • Rodovou kroniku v tvrdých deskách (více níže)
 • Matriční výpisy
 • Skeny původních matričních záznamů a jiných materiálů
 • Graficky zpracovaný rodový graf ve formátu PDF a JPG pro počítač
 • Rodokmeny je možné vytisknout na kvalitním papíru formátu až
  84,1 cm x 118,9 cm. Náklady na tisk jsou v ceně.

Balíček Rodokmen přímé linie

Cena: 9 000 Kč (včetně rodové kroniky)

Rodokmen přímé linie propojuje Vás (nebo Vámi zadanou osobu) s linií otců. V grafu bude tedy zaznačen otec, děda, praděda, prapraděda a tak dále až do šesté generace. Současně bude u každého otce uvedena jeho manželka. Pokud to bude možné, uvedeme i data narození, úmrtí a místo kde žili. Výsledek profesionálně graficky zpracujeme a vytiskneme.

Schéma pro představu

Schéma rodokmenu přímé linie

Ukázka

Balíček Kombinace přímých linií

Cena: 18 000 Kč (včetně rodové kroniky)

Balíček zahrnuje otcovskou i mateřskou linii a nebo jej lze vyhotovit jako kombinaci dvou otcovských či mateřských linií do šesté generace.

Schéma pro představu

Schéma klasického rodokmenu

Ukázka

Zhotovení rodinné kroniky je součástí každého balíčku

02

Čtivě shrnuje veškeré informace, které se podařilo zjistit o Vašich předcích v průběhu bádání. V knize jsou obsaženy informace o každé generaci, doplněné starými fotografiemi a mapovými záznamy, dále je v kronice popsána ves nebo město, kde Vaši předkové pobývali, grunt či chalupa, na které žili, jejich zvyky, zaměstnání, ale i starosti, které prožívali.

Vyprávění je plné citací z matričních záznamů a jiných archivních pramenů a obsahuje taktéž historické reálie z doby Vašich předků. Protože za každým jménem byť již dávno zapomenutým se skrývá příběh.

Více o rodinné kronice

 • Kronika je součástí každého balíčku, výtisk jedné kopie je v ceně.
 • Kroniku dodáváme tištěnou v tvrdých deskách.
 • Obsahuje matriční výpisy včetně příčin úmrtí jednotlivých předků.
 • Přehledné shrnutí celkového výzkumu a rodinné historie.
 • Výpisy z gruntovních a pozemkových knih.
 • Obsahuje rovněž historické reálie z místa, kde Vaši předkové žili.

Zpracování historie domu či lokality

03

Chcete se dozvědět jak starý je Váš dům? Co pamatují jeho zdi a kolik vlastníků jej mělo před Vámi? Jak dlouho se na něm zdržuje Vaše rodina? Možná se podaří objevit i staré plány a bude tak možné dům alespoň v představách znovu postavit.

Nezaměřujeme se pouze na historii rodinných domů, ale i komerčních objektů, jako je například restaurace.

Více o historii domu

 • Cena se odvíjí podle požadovaného rozsahu.
 • Podrobně sepsaná historie domu či lokality.
 • Všechny údaje jsou citované podle standardů pro historické práce.
 • Obsahuje dobové fotografie i mapy.

O nás

Genealogický web TvůjRodokmen.cz je projektem dvou mladých absolventů. Jsme vystudovaní archiváři školení v paleografii a ze čtení kurentu (starého německého písma) jsme skládali státní závěrečnou zkoušku. Při tvorbě rodokmenů Vám tak můžeme zaručit profesionální a odborný přístup, tak jak se na historický výzkum sluší a patří. Zachováváme přesnou grafickou podobu textu a neměníme pořadí písmen ani jejich velikost.

Dodržujeme rovněž původní interpunkci a zkratky rozepisujeme do hranatých závorek. Každé nové zjištění vždy podkládáme přesnou citací archivního dokumentu tak, aby jej bylo možné vždy znovu dohledat. Naše genealogické služby jsme shrnuli do několika různých balíčků a Vy si tak můžete sami vybrat, jak rozsáhlé pátrání bude. Je možné se však domluvit i na individuálním řešení.

Jsme absolventi oboru archivnictví a řídíme se standardy pro historické práce.
Stanovte si finanční limit výzkumu. U nás platíte pouze za reálné výsledky.
Profesionální grafické zpracování vhodné pro tisk rodokmenů.
Zaručujeme individuální přístup a diskrétnost.

Kontaktní formulář

Odesláním zprávy souhlasím, aby moje osobní údaje v tomto formuláři byly zpracované pouze za účelem zodpovězení dotazu.

Kontaktujte nás

Máte zájem o některou z našich služeb či jakýkoliv jiný dotaz? Budeme rádi, když se nám ozvete. Můžete nás kontaktovat přes email či telefon nebo využít rychlého kontaktního formuláře a napsat nám přímo z webu.

Mgr. Radek Petřík

Mgr. Radek Petřík

Vzdělání: (Mgr.) Obor Archivnictví, Univerzita Hradec Králové.

Zajímám se o dějiny selského stavu v Čechách a na Moravě, hospodářské dějiny a dějiny každodennosti 19. století. Genealogii jsem propadl při studiu na vysoké škole a postupně jsem poznal, jak nesmírně obohacující může být znalost našich předků a jejich životních příběhů.

Bc. Sabina Horáková

Mgr. Sabina Horáková

Vzdělání: (Mgr.) Obor Archivnictví, Univerzita Hradec Králové.

Specializuji se na etnografii, osobní fondy a celkově na životní osudy lidí. Má bakalářská práce zahrnovala inventarizaci osobního fondu spisovatelky Boženy Mrštíkové, manželky Viléma Mrštíka. Genealogie je pro mě jako detektivní případ, který se postupně rozplétá. Baví mě nejen hledání jednotlivých stop, ale také luštění starých textů, především kurentu.